#bjerrearrest

www.bjerrearrest.dk - www.bjerrearrest.dk

Gå til indhold
Genopbygning
Så er det i morgen lørdag den 24.8.2019 at genopbygningen af stalden starter.
Opdateret program for den 20. juni.

Bjerre Arrest inviterer til en hyggelig aften, torsdag den 20. juni 2019
Program
Vi starter ved arresten kl. 18:30 med en rundvisning.
Guider turen er Jan og Erik. Ved turens start udleveres der
"tipskuponer" til alle med spørgsmål, der relaterer sig til arresten.
Efter rundvisningen tager vi til teltet festpladsen, hvor vi formentlig kan finde 3, der har alle spørgsmål rigtige. Der er præmier til vinderne.
I teltet vil arresten servere eksempler på mad, som blev serveret i arresten i 1800- tallet.
Der vil i løbet af aftenen blive vist dronefilm og billeder fra arresten.
Jan vil kort orientere om status på arrestens renoveringsplan.
Sidste nyt:
Vi fik et par tilbud, som vi ikke kunne sige nej til!
Nogle forhenværende fængselsbetjente fra Statsfængslet Møgelkær tilbød at komme i teltet, og fortælle historier, anekdoter og oplevelser mm. fra deres karriere i fængselsvæsenet - så vidt det er muligt, vil der være nogle relationer til Bjerre Arrest.
De pågældende er særdeles aktive i fængselsmuseet på Møgelkær, og medbringer nogle af museets effekter, som de fortæller historien om.
Bl.a. vil de medbringe en kniv, som en indsat angivelig skulle have slugt – vist ikke en historie for sarte sjæle.
Køb blomster, køb blomster, en….
Bjerre har fået en ny blomsterforretning, Blomsterløget, som kommer i teltet og viser noget af det, de kan tilbyde.
Bestyrelsen, Bjerre Arrest
Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest bestyrelse 2019

Poul Erik Honore formand                                                        email til  poulerik( a ) bjerrearrest.dk


Rene Krag   byggesagkyndig     og næstformand,               email til  rene( a ) bjerrearrest.dkMikael Mogensen  kasser   rundviser turistguide                 email til  Mikael( a ) bjerrearrest.dk

Richard Kamp                                                                             email til  richard( a ) bjerrearrest.dk

Rikke Friis- Nielsen   fondsøgning   turisme                          email til  rikke( a ) bjerrearrest.dk     Erik Gudbjerg   Skriv til mail til Erik   erik@bjerrearrest.dk

Jan Simris sekretær rundviser lokal touristguide                 email til  jan( a ) bjerrearrest.dkøvrige persongalleri

Ole Kramer Jensen rundviser fotograf                                    email til  ole( a ) bjerrearrest.dk

Jens Ole Laursen Arkitekt byggeleder                                    email til  ole( a ) bjerrearrest.dk


Eigil Olesen fondsøgning                                                          email til  eigil( a ) bjerrearrest.dk

Rundvisning
Bjerre Arrest er et fængsel bygget i 1846. Bygningen ejes og drives af Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest.
Der er faste rundvisninger den 1. mandag hver måned. Henvendelse til jan (a) bjerrearrest.dk.
Ny i  bestystyrelsen i >Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest
Erik Gudbjerg
Skriv til mail til Erik
Mail; erik@bjerrearrest.dk
Rundvisning
Foreningen for Bevarelse af Bjerre Arrest

GENERALFORSAMLING Bjerre Arrest. onsdag d. 20. marts 2019 kl. 19 i Bjerre Kro
Til medlemmer og venner af Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest.

Indkaldelse til generalforsamling
Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest, indkalder hermed til ordinær generalforsamling på Bjerre Kro, onsdag den 20. marts 2019, kl. 19:00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Godkendese af budget.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag.
- Herunder behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
8. Valg af formand (Poul Erik Honoré modtager genvalg).
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen er René Kragh og Richard Kamp (begge modtager genvalg), samt Niels ”Kromand” Geertsen (modtager ikke genvalg). Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. På valg er Jens Ole Laursen (modtager genvalg).
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
På valg som revisorer er Anders Futtrup og Jens Ole Jakobsen (begge modtager genvalg). På valg som revisorsuppleant er Arne Ulriksen (modtager genvalg).
11. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Mod en egenbetaling på 50,- kr., er der mulighed for, at købe kaffe/the, samt enten en ostemad, eller et stykke med rullepølse, men af hensyn til planlægningen, skal kroen have jeres bestilling via mail til bjerrekro@hotmail.com senest dagen i forvejen. Husk at påføre jeres navn, og jeres ønsker til serveringen.


Hvis vi ikke allerede har modtaget dit kontingent for 2018, kan du indbetale 100,- kr., enten på
reg. nr. 7245 (Jyske Bank A/S), konto nr. 0001473788, eller på MobilePay 20 13 94 73.
Donationer – såvel store, som små - er yderst velkomne på samme konti.
HUSK altid tydelig afsenderdata, så din betaling kan blive registreret korrekt!!
Fx kan du i feltet ”Tilføj kommentar” i MobilePay kan du skrive hvem du er.
Venlig hilsen og på gensyn
På bestyrelsens vegne
Poul Erik Honoré, formand
Mail: pehonore@hotmail. com

Kære "Foreningen for bevarelse af Bjerre Arrest"
Jeg har med stor interesse set jeres hjemmeside, hvor I søger billeder fra rummene inde i arresten.
Det kan jeg desværre ikke bidrage med, og dog ..........
I min stue står et stykke af historien om Bjerre Arrest, nemlig en højt skattet kommode i massiv
eg, lavet af min morfar, Knud Valdemar Hjorth, i 1916 til sine forældre i Bjerre Arrest.
Min morfar (1901-1983) var søn af arrestforvarer Jacob Peter Martinus Hjorth og hustru Petrine Boline Hjorth.
Kommoden har en særlig historie, som min morfar har skrevet til mig, da jeg fik kommoden i 1977:
" Denne kommode er lavet af 150 år gl. dansk egetræ. Egetræet stammer fra det gamle arresthus i
Bjerre ved Horsens. Arresthuset blev opført i 1846 og nedrevet i 1912, da der skulle bygges et nyt
og mere moderne arresthus. Cellerne i det gamle arresthus var indvendig beklædt med 2 tommer
tykke og 12 tommer brede egeplanker for at fangerne ikke skulle bryde ud igennem murene.
Det er af nogle af disse planker jeg i 1916 lavede denne kommode, medens jeg endnu var i snedkerlære
Jeg savede og høvlede alt træet i hånden, et besværligt og slidsomt arbejde, fordi dansk egetræ er meget
hårdt. Kommoden blev repareret og syrebehandlet i 1977.
Glostrup 1/4 1977. K. Hjorth
Jeg kan tilføje at min morfar blev uddannet møbelsnedker, fængselsbetjent og var fra 1935 værkmester ved
Forvaringsanstalten i Herstedvester som leder af snedkeriet til han gik på pension i 1971.
Skolen SIM besøger Bjerre Arrest
!0 klasse fra Hornsyld kommer på besøg i Bjerre Arrest til en rundvisning den 12.12.2018.
Realdania valgmøde 2018
Bjerre Arrest projektets ildsjæle  blev omtalt i beretningen af formanden for Realdania  Brockdorf. Det var DR tv journalisten Klaus Klaus Bundgård Povlsen, der var mødeleder. DR tv lægen Peter Geisling havde et helt forrygende indlæg, der handlede om stress og sundhedschek.

Medlemskort
Aktivitet
100.00kr
Tilføj
Photoshooting
Aktivitet
1,000.00kr
Tilføj
Rundvisning
Aktivitet
20.00kr
Tilføj
Skoletjeneste
Aktivitet
200.00kr
Tilføj
#bjerrearrest
Bjerre Arrest Rundvisning  
Oktober 2018
Bjerre Arrest foto
Bjerre Arrest vil gerne modtage billeder af rummene inde i arresten. Send eller ring til jan (A) bjerrearrest.dk eller mobil 42 33 76 37
Horsens Folkeblad fotograf og journalist på besøg
LAG Hedensted- Odder
Bjerre Arrest havde i dag besøg af fotograferne Jørgen Jørgensen og Tor Jørgensen fra RealDania fonden. De optog en videofilm om ildsjæle og håndværk på Bjerre Arrest. På billedet ses fotograferne fra København og bestyrelsesformand Poul Erik Honore, bestyrelsesmedlem Mikael Mogensen, arkitekt Jens Ole Laursen og Jørgen Bojsen.
Der flages på Bjerre Arrest for første gang i mange år. På billedet ses Bestyrelsesformand Poul Erik Honore
Bjerre Arrest tagprojekt fase 1 nærmer sig sin afslutning .26. juni 2018
Foto: Ole Kramer Jensen

Sommerhus gæster fra København på rundvisning pinselørdag i Bjerre Arrest.
De havde Fængslet Horsens eller Industrimuseet eller Bjerre Arrest på deres liste. De valgte Bjerre Arrest.
Nyt tag på Bjerre Arrest,
Så er der snart tag på Bjerre arrest, som er genskabt efter oprindelige tegninger fra 1846.
Foreningens bestyrelse efter den nyligt afholdte konstituering.
Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest bestyrelse 2018
Foto fra venstre.
Niels Gerdsen          initiativtager                                             email til  niels( a ) bjerrearrest.dk
Mikael Mogensen  kasser   rundviser turistguide                 email til  Mikael( a ) bjerrearrest.dk
Richard Kamp  næstformand                                                   email til  richard( a ) bjerrearrest.dk
Rikke Friis- Nielsen   fondsøgning   turisme                          email til  rikke( a ) bjerrearrest.dk
Poul Erik Honore formand                                                        email til  poulerik( a ) bjerrearrest.dk
Jan Simris sekretær rundviser lokal touristguide                 email til  jan( a ) bjerrearrest.dk
Rene Krag   byggesagkyndig                                                  email til  rene( a ) bjerrearrest.dk

øvrig persongalleri ingen foto
Ole Kramer Jensen rundviser fotograf                                    email til  ole( a ) bjerrearrest.dk
Jens Ole Laursen Arkitekt byggeleder                                    email til  ole( a ) bjerrearrest.dk
Eigil Olesen fondsøgning                                                          email til  eigil( a ) bjerrearrest.dk
Foto : Ole Kramer Jensen


Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest
Er støttet af:
LAG Hedensted - Odder kommuner. http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm
Underværker: https://www.undervaerker.dk/projekter/vandrehjemibjerrearrest
Til venner og støtter af Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest.
Det er med den store optimisme i behold, at vi udsender dette nyhedsbrev, da det foreningen længe har kæmpet benhårdt og vedholdende for, endeligt er skudt i gang, idet første del af projektet – dvs. udskiftning af taget på tingsalen (fløjen langs Bjerrevej) på nuværende tidspunkt er i fuld gang, hvilket nogle formentlig allerede har bemærket. Vi arbejder desuden på, at taget på cellefløjen kan blive udskiftet til efteråret.
Tagprojektet er velvilligt finansieret af midler fra LAG (Lokale Aktionsgrupper), LUP (Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner), Slots- & Kulturstyrelsen, samt Realdania/Underværker.
Næste projekt/projekter er naturligvis ”resten”.
Til det formål er vi i fuld gang med at søge fondsmidler, og i den forbindelse er det værd at nævne, at et gennemgående tema hos de fleste fonde er, at de ser meget nøje på omfanget af den lokale opbakning, når de skal vurdere om et projekt er værd at støtte – er det virkelig noget man brænder for! Vil man det her?
Vi kan så heldigvis henvise til et rimeligt antal medlemmer, men jo flere, jo bedre, så hvis du endnu ikke har nået, at betale kontingent (100,- kr./år), eller ønsker at donere et større eller mindre beløb til foreningen, tillader vi os at henvise til flg.:
reg. nr. 7245 (Jyske Bank A/S), konto nr. 0001473788.
eller via MobilePay 20 13 94 73
(husk at opgive navn)
Sidst, men ikke mindst; bestyrelsen, som den ser ud efter konstitueringen:
Fra venstre: Niels ”Kromand” Geertsen, Mikael Mogensen (ny kasserer), Richard Kamp (næstformand), Rikke Friis-Nielsen (nyvalgt bestyrelsesmedlem), Poul Erik Honoré (formand), Jan Simris (sekretær) og René Kragh.
Venlig hilsen
Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest
Poul Erik Honoré, formand

Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest bestyrelse 2018
Foto fra venstre.
Niels Gerdsen          initiativtager                                             email til  niels( a ) bjerrearrest.dk
Mikael Mogensen  kasser   rundviser turistguide                 email til  Mikael( a ) bjerrearrest.dk
Richard Kamp  næstformand                                                   email til  richard( a ) bjerrearrest.dk
Rikke Friis- Nielsen   fondsøgning   turisme                          email til  rikke( a ) bjerrearrest.dk
Poul Erik Honore formand                                                        email til  poulerik( a ) bjerrearrest.dk
Jan Simris sekretær rundviser lokal touristguide                 email til  jan( a ) bjerrearrest.dk
Rene Krag   byggesagkyndig                                                  email til  rene( a ) bjerrearrest.dk

øvrig persongalleri ingen foto
Ole Kramer Jensen rundviser fotograf                                    email til  ole( a ) bjerrearrest.dk
Jens Ole Laursen Arkitekt byggeleder                                    email til  ole( a ) bjerrearrest.dk
Eigil Olesen fondsøgning                                                          email til  eigil( a ) bjerrearrest.dk
Bjerre Arrest bestyrelse 2018
Et team fra TV serien Ghosthunting var på optagelse i Bjerre Arrest i nat. www.ghosthunting.dk/

Du er velkommen til at støtte arbejdet eller med et medlemsskab på konto 7245-0001473788 elller på mobilpay 20139473.

Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest
CVR-nummer 36357711
Bjerrevej 353
 8783 Hornsyld
Tilbage til indhold